CAD Consult - AutoCAD, AutoCAD LT, Civil 3D, MAP 3D, Plotery firmy HP i stacje robocze Autoryzowany Sprzedawca oprogramowania firmy Autodesk
AutoCAD 2012 Sprawdź co nowego w wersji 2012    czytaj wiecej.

AutoCAD Civil - Dla kogo?

AutoCAD Civil 3D jest oprogramowaniem które łączy w sobie ogromną elastyczność oraz potężne narzędzia. Pozwala to na użytkowanie go przez różne grupy zawodowe i wykorzystywanie w szerokim zakresie branż

Podane poniżej przykłady tylko obrazują w jaki sposób można wykorzystać oprogramowanie AutoCAD Civil 3D

AutoCAD Civil 3D dla transportu
Model AutoCAD Civil 3D może być wykorzystywany przez profesjonalistów transportu, w celu usprawnienia procesów na wszystkich etapach projektowania dróg. W trakcie prac koncepcyjnych, narzędzia służące do analizy mogą zostać wykorzystane do szybszej identyfi kacji problemów oraz do identyfi kacji ich prawdopodobnego wpływu na różne scenariusze. W końcowym projekcie, dane projektu, w tym pionowe i poziome dane geometryczne, systemy drenażu, instalacje, współwłasność drogi, zostają połączone ze sobą oraz z dokumentacją, umożliwiając szybszą synchronizację wprowadzanych w ostatniej chwili zmian, z dokumentacją wykonawczą budowy drogi. Rozbudowane funkcje wizualizacji i symulacji pomagają przewidzieć wygląd drogi oraz jej zachowanie się. Ostateczny model projektowy może zostać bezpośrednio wykorzystany w trakcie budowy, dostarczając wykonawcom trójwymiarowe modele, które zostaną wykorzystane do automatycznego sterowania maszynami.

AutoCAD Civil 3D dla planowania zagospodarowania terenu
Oprogramowanie AutoCAD Civil 3D dostarcza narzędzi, które mogą być wykorzystywane przez profesjonalistów, zajmujących się planowaniem zagospodarowania przestrzennego, do przedstawienia ich klientom bardziej opłacalnych i bardziej proekologicznych alternatyw. Narzędzia projektowania koncepcyjnego umożliwiają inżynierom przeprowadzenie analizy różnych koncepcji projektowych, wykorzystując inteligentne dane, których opracowanie na podstawie map zajęłoby kiedyś klika dni. Teraz, zadanie to zajmuje minuty. Planowanie zagospodarowania przestrzennego, które było niegdyś wykonywane w dwóch wymiarach, może teraz być realizowane szybciej, w sposób bardziej efektywny, umożliwiając rzeczywiste poznanie i zrozumienie lokalizacji, opierając się na analizie trójwymiarowej. Inżynier może zrównoważyć zakres zagospodarowania, wykorzystując ograniczenia środowiskowe, dotyczące zarządzania wodami burzowymi, dotyczące problemów estetyki oraz kosztów budowy. Kiedy zostanie już wybrany ostateczny projekt, przygotowanie dokumentacji budowlanej w oparciu o model BIM staje się bardzo proste.

AutoCAD Civil 3D dla środowiska
Specjaliści, zajmujący się inżynierią środowiska, mogą wykorzystywać możliwości modeli BIM na wszystkich etapach ich projektów. Można mapować i badać rozległe obszary w sposób dużo bardziej efektywny, importując i analizując dane pochodzące z systemów informacji geografi cznej (GIS). Istnieje możliwość importowania topografi i z szeregu różnych źródeł, w celu zbudowania modeli powierzchni terenu, celem przeprowadzenia analizy działów wodnych, itd… Projekty środowiskowe mogą wykorzystywać narzędzia do profi lowania terenu i modelowania korytarzy, do tworzenia kanałów, strumieni, stawów, grobli oraz tam. Opracowany model może być następnie dynamicznie opisywany, na potrzeby dokumentacji budowlanej. Realistyczne wizualizacje pomagają w przekazywaniu intencji projektu klientom, agencjom rządowym oraz opinii publicznej.

Powrót...
Preferowany Partner HP, Plotery, stacje robocze drukarki Autoryzowany sprzedawca firmy Autodesk (AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD MAP 3D) Autoryzowane centrum szkoleniowe Autodesk (AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD MAP 3D, Inventor)  
ul. Sienkiewicza 15
43-100 Tychy
tel. 32 219 0 219
fax 32 733 12 23